Canadian PassportsÜdvözöljük! Mr. George Kubes, B.A., LL.B., kanadai bevándorlási ügyvéd. Felsofokú tanulmányait a kanadai Londonban, a “University of Western Ontario” Egyetemen kezdte, ahol bölcsész diplomát szerzett. Késobb a kingstoni “Queens” Egyetem Jogi Tanszékének hallgatójaként jogból doktorált. A torontói “Osgoode Hall”-ban letett sikeres ügyvédi szakvizsga után felvételt nyert a Kanadai Ügyvédi Kamarába,majd 1984-ben a “Ontárió Tartományi Legfelsobb Bíróság” ügyvédje lett.

Mr. Kubes tökéletesen beszél angolul és magyarul. Az elmúlt 20 évben a világ minden tájáról Kanadába bevándorolni kívánók ezreit képviselte sikeresen a letelepedési engedély megszerzésében. Közéleti személyként ismert a televízióból, kanadai, amerikai, magyar és cseh újságokból.

Mr. Kubes ügyvédi irodája, a “George Kubes, LL. B., Barrister and Solicitor” Torontóban székel és magas szintu jogi szolgáltatással áll mindazok rendelkezésére, akik a Föld bármely országából Kanadába szeretnének bevándorolni. A kanadai bevándorlási törvényekben történt változtatások szükségessé teszik, hogy a rászorulókat naprakész jogi tanácsokkal lássák el. Mr George Kubes, LL. B., mint jogi képviselo az Ön legjobb érdekeit figyelembe véve fog Önért küzdeni és a bevándorlási procedúrán bizalmasan és szakszeruen fogja átsegíteni.Bevándorlás Kanadába Az ENSZ hosszú éveken keresztül Kanadát választotta, mint azon országok egyikét, ahol az életszínvonal kiemelkedoen magas. A politikai helyzet stabil, a gazdaság erosödik és az ország gyönyöru. Kanada a világ bármely országából fogad bevándorlókat, olyan, nem szülohazájukban élo kérvényezoket is beleértve, akiknek nincs meg az adott országba szükséges letelepedési engedélyük. Gondolhatunk itt pl. az Egyesült Államokban megfelelo dokumentáció nélkül élo, Magyarországról kivándorolt egyénekre is, akik jogosan pályázhatnak a következokben felvázolt három alapkategória egyikében. A rendszer komplexitását figyelembe véve létfontosságú, hogy az illeto kérvényezo a megfelelo kategóriába kerüljön és így maximális eséllyel pályázhasson. Hosszú évek tapasztalataival a háta mögött Mr. George J. Kubes, LL. B., garantálja, hogy minden egyes pályázó kérvénye a leheto leggyorsabb és leghatékonyabb módon kerül elintézésre.

 1. A Kanadai Független Letelepedési Program elso kategóriája a szakmai végzettségen alapuló csoportosítás, ahol a pályázó egy komplikált, sok tényezot magába foglaló pontrendszer alapján kerül elbírálásra, mint pl. iskolázottság, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, alkalmazkodási képesség és életkor. A leheto legmagasabb pontszám elérése azonban még mindig csak a folyamat elso lépése és sok pályázónak a magas ponthatár eleve sikertelenséget eredményezne. A kanadai bevándorlási törvény kitétele szerint azonban a letelepedéshez szükséges ponthatár alá eso jelentkezok kérvénye is elfogadható, amennyiben a Kanadai Nagykövetség meggyozodött arról, hogy a jelentkezo sikeresen meg tudja alapozni új életét Kanadában a kevesebb pontszám ellenére. Ilyen esetekben segít Mr. George J. Kubes, LL. B., aki szakavatott véleményezésével úgymond meggyozi a Kanadai Nagykövetséget arról, hogy az illeto, kevesebb pontja ellenére is sikeres kanadai állampolgár lehet.
 2. Egy másik lehetséges módja a kanadai letelepedés megpályázásának üzleti vonatkozású, amikor a bevándorlási kérelmet egy Kanadán belüli sikeres üzleti vállalkozás beindítására és muködtetésére alapozzák. Szintén ebbe a kategóriába sorolhatók azon kérvényezok, akiknek lehetoségük nyílik saját anyagi hátterük megteremtésére saját munkakörüket létrehozva, vagy számottevoen hozzájárulnak a kanadai kulturális élethez, esetleg pl. világszínvonalú atlétaként nemzetközi szinten versenyeznek, illetve részévé válnak a kanadai gazdasági életnek farm vásárlása és menedzselése által. Ezen “biznisz kategóriákba” tartozó kérvényezoknek nem kell megfelelniük az 1. pontban említett pontrendszer követelményeinek, de bizonyos más kritériumoknak igen. Mr. George J. Kubes, LL. B., a jelentkezo számára leginkább megfelelo terv kidolgozásával annak a lehetoségét növeli, hogy a Kanadai Konzulátusnak ne legyen kétsége afelol, hogy a jelentkezo rendelkezik a szükséges üzleti tapasztalattal és anyagi eroforrásokkal ahhoz, hogy a kanadai gazdaságba bekapcsolódhasson.
 3. A legnépszerubb bevándorlási mód Kanadába azok részére, akiknek nagyobb pénzösszeg áll rendelkezésükre, az un.”befektetok” kategóriáján belül történhet. Az ide tartozó kérvényezoknek üzleti vállalkozást sem kell elindítani, és az elso pontban említett pontrendszer kritériumainak sem kell megfelelni. Bizonyos más feltételeknek azonban eleget kell tenni, valamint közvetlenül a kanadai kormány számára négyszázezer kanadai (kb. kétszázötvenezer amerikai) dollárt befizetni. A kanadai kormány garantálja ezen pénzösszeg visszatérítését öt év elteltével kamatmentesen, de ezúton a kérvényezo és családja úgymond “megvásárolja” a letelepedési engedélyt Kanadába, amit késobb állampolgárság követ.

A fent említett három kategória sikeres kérvényezoi kanadai “Landed Emigráns” státuszt kapnak (“Zöld Kártya” az USA- ban), ami legális munkavállalásra, illetve üzleti tevékenység folytatására, késobb a kanadai állampolgárság megszerzésére jogosítja oket.

Miért Célszeru Igénybe Venni Szolgáltatásainkat

A bevándorlási folyamat nagyon komplikált, ami szükségessé teszi szolgáltatásainkat. Gyakran elofordul, hogy a kérvényezo pontszáma a Kanadába történo letelepedéshez szükséges ponthatár alá esik. Mr. George J. Kubes, LL. B., nagy tapasztalattal rendelkezik az ilyen helyzetekben szükséges szakszeru véleményezés elkészítésében, amelyben biztosítja a Konzulátusi Irodát, hogy a kanadai életbe történo beilleszkedés után a pályázóból sikeres állampolgár válhat annak ellenére, hogy pontszáma kevesebb az eloírtnál. Csak ezután állítja ki a Kanadai Nagykövetség a szükséges letelepedési engedélyt az ilyen helyzetben lévo kérvényezo számára.

Az imént említett esetnek éppen az ellenkezoje is elofordulhat, amikor a Kanadai Konzulátusnak kételyei merülnek fel olyan kérvényezo alkalmasságával kapcsolatban, aki viszont megfelel a letelepedéshez szükséges pontkövetelményeknek. Szolgáltatásaink igénybevételével tehát Mr.George J . Kubes, LL. B., személyében egy olyan tekintélyes kanadai ügyvéd nyújtja be az Ön dokumentumait az általa elkészített hivatalos ajánlás kíséretében, aki már évek óta sikeresen reprezentál hasonló ügyeket a Kanadai Nagykövetség felé. Lényeges, hogy Mr. George J. Kubes, LL. B., értékelésében meggyozze a Kanadai Konzulátust a jelentkezo rátermettségérol, a kanadai társadalomba történo sikeres beilleszkedésének lehetoségeirol, és természetesen garantálja, hogy a dokumentáció olyan formában legyen elkészítve, amit a Kanadai Konzulátus nagy valószínuséggel el is fogad.

A folyamat utolsó lépése egy személyes interjún való részvétel, amire a beidézett kérvényezoknek a Kanadai Konzulátuson kell megjelenni. A Nagykövetség mostani szabályzata szerint azonban nem köteleznek interjún való megjelenésre olyan kérvényezoket, akik esetében a postai úton eljuttatott kérvény, a mellékelt dokumentációval, információval, írott ajánlással és jogi érveléssel meggyozoen alátámasztja a kérvényezo alkalmasságát a késobbi kanadai állampolgársággal járó kötelezettségekre. Mr. George J. Kubes, LL. B., magasan képzett az ilyen jellegu elo terjesztések elkészítésében, és így a személyes interjún való megjelenés kiküszöbölheto. Ez egyrészt elonyös lehet, mivel így a jelentkezonek elore nem látható, váratlan eseményekkel nem kell szembenéznie, másrészt az interjún való megjelenés a költségek növekedésével is jár és a kérvény átfutási idejét is meghosszabbítja. Azokat a klienseket, akiknek valamilyen oknál fogva mégis meg kell jelenniük az elbeszélgetésen, természetesen Mr. George J. Kubes, LL. B., maradéktalanul felkészíti és tanácsokkal látja el a várható eseményekkel kapcsolatban.

A Kanadába való bevándorlás lebonyolítása egy évet, vagy akár hosszabb idoszakot is igénybe vehet. Az átfutási ido lerövidítése érdekében fontos a kérvényt már az elso alkalommal pontosan kitöltve, a szükséges alátámasztó dokumentációval kiegészítve benyújtani. Amennyiben a kívánt adathalmaz pontatlanul, esetleg hiányosan érkezik meg, a Kanadai Nagykövetség azt visszairányítja és így nem kerül feldolgozásra. Mr. George J. Kubes, LL.B., garantálja, hogy a kérvényt helyesen kitöltve, az alátámasztó dokumentációval és szakavatott véleményezésével kiegészítve juttatja el a Kanadai Nagykövetségre.

Mr. George Kubes, LL.B., nemcsak a leghatékonyabb stratégia kidolgozásával áll a kérvényezo rendelkezésére, hanem a hibátlanul kitöltött hivatalos formanyomtatványok elkészítése mellett tanácsokkal is ellátja ot arra vonatkozólag, melyek azok az információk és dokumentációk, amelyek az ügyintézést maximálisan felgyorsítják. O fogja Önt közvetlenül a Kanadai Nagykövetség felé képviselni és elejétol a végéig átsegíteni ezen a nagyon bonyolult procedúrán. Megfelelo jogi képviselet nélkül a kérvényezoknek nagyon nehéz a Kanadai Nagykövetség hivatalnokaival érintkezésbe lépni, mivel telefonhívásokat nem fogadnak, faxokra pedig nagyon ritkán válaszolnak. Mr. George Kubes, LL.B., áll majd kapcsolatban az Ön képviseletében a Kanadai Nagykövetséggel a felmerülo problémák megoldására.

A fent említett szolgáltatásokon kívül Mr. George J. Kubes. LL. B., jogi hivatala klienseit olyan, más jellegu szolgáltatásokat nyújtó irodákhoz irányítja, amelyek a kanadai életbe való beilleszkedést lényegesen megkönnyítik. Értve ezalatt a munka- és lakásközvetíto ügynökségeket, a kedvezményes elszállásolási lehetoségeket, a pénzügyi és szociális tanácsadást, valamint olyan nemzeti/etnikai szervezeteket, ahol a Kanadába újonnan érkezettek a saját anyanyelvükön kaphatnak támogatást.


Elérhetōség:
Mr. George J. Kubes B.A., LL.B.
Ügyvédi Iroda
393 University Ave. Suite 2000
Toronto M5G 1E6 Canada
Tel: (001) 416-926-9298
Fax: (001) 416-926-1717
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BLOG Articles By George J. Kubes
George J. Kubes
IN THE PRESS & COURT
George J. Kubes Toronto Lawyer In the Press & Court

BLOG / Articles By George J. Kubes

 • Who Owns What Can Be Confusing During Divorce
  Most people will have a certain amount of property which must be dealt with during divorce proceedings. Whether the amount of property is large or small, the legal rules governing the division of property can be daunting. There is a basic difference between property division law which applies to...
  Read more
 • What Happens To The Matrimonial Home Upon Divorce
  Divorce Laws of Canada provide for the rules respecting the division of property upon the dissolution of a marriage. Of all the property which a married couple have, it is the Matrimonial Home which is treated in a most unique manner by the laws of Canada. A Matrimonial Home is the home in which the...
  Read more
 • Time Is Right To Immigrate To Canada
  Canada has been considered for many decades to be a great country to live in. The political situation is stable, economy is on the rise, and the country is beautiful. Canada has enacted Immigration Laws, which are aimed at expanding the pool of persons from which to fuel the new world economy....
  Read more
 • Sponsorship Can Be Used To Legalize Status In Canada
  Under Citizenship and Immigration public policy, a person being sponsored in the Spouses and Common-Law Partners in Canada Class by a Canadian citizen or permanent resident is no longer required to have legal residency status in Canada. This is very good news for these persons, because it means...
  Read more
 • Skilled Workers Are Immigrating To Canada
  One of the categories in which a person can immigrate to Canada is known as the "skilled worker" category. These are people who can become Permanent Residents of Canada based on the fact that they are able to become economically established in Canada.  To qualify as a skilled worker, a person...
  Read more